CHINH PHỤC CÔNG NGHỆ

Chúc mừng các con đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Robomini vì hành tinh xanh với 18 trường tiểu học thành phố Hà Nội tham dự.

7FEB0097-FF50-4F08-9580-0C0044613BCC 95B9AB26-5843-4F96-B671-57B018FB6ED8 F84EBAE0-22D8-4123-B70D-B6FA59635301 AAF25CD0-5FB9-4A16-AF46-FC3311A84D67 B7211451-6C61-4FDE-88E2-5C760A5127A8 9CD6AC01-538D-4FFD-B277-AD587DBD1AFD

Bài Viết Liên Quan