LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN

Sáng thứ hai chào cờ đầu tuần tuần thứ 28, thầy và trò nhà trường thật vinh dự và tự hào khi được chào đón 341 con học sinh vào hàng ngũ đội viên.

E56FF9BA-87F6-49C9-A566-53B3A55AF22D 8A211485-B15E-4D9C-82C2-293659793F0B D5CA3C57-D833-4498-96CB-8276D6D9E023 E568553B-D2A4-482A-8562-95072AF342B1 6A7E0A15-2572-4E8C-A81F-749DC960F34D AD966F4E-88F9-4A68-80E2-F1824A0894E9 65BF63E6-4BED-476E-B554-A416D8B0552A 6B674CDD-22E6-4BB0-AA72-64C71CF4AABF

Khăn quàng đỏ thắm trên vai, các con được các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu cùng các cô giáo chủ nhiệm đeo trang trọng.

F3F5B74C-15DC-4820-A901-88E76434015E B5386489-A251-4B4A-A7FF-3550D978A076 5A135959-07BE-49FF-9BB0-45A9FBE7404E D8ED4127-FF23-4FDA-8B28-CD1986E165EF 70161B8E-1748-412F-915A-57E7256C9F8C 0D1F17D8-87C8-473C-8BCD-C87852D0DCA7 DD12816C-D4DE-4CE3-9858-DC23C649B296 1F20DF94-5450-4361-970C-E93AD1259157 F32F5E61-6451-4515-87F7-BAEF11F6E925 9120993F-C31E-4B78-B779-66A7745CDC2D 9A552662-B381-43D6-AE40-0D9CF4B7613C DD91B7D2-2C16-4FC8-B23C-3079F96B986B 3ACA2101-05AA-4345-B47E-826D91DF01F8

Đại diện các con học sinh đã đọc lời hứa danh dự khi được đứng trong hàng ngũ đội viên, noi gương các anh chị đi trước phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập và lao động.

77AA1E9A-C4E7-40CA-A899-2B8FD5784F6A

Đại diện Ban giám hiệu cô Đào Thị Thanh Huyền nhắc nhở các con ý thức giữ gìn khăn quàng đội viên và chúc mừng các con.

B1238A1B-5DB4-4BA7-A993-53CA7C268438

Bài Viết Liên Quan