Chuyên đề chính tả cấp trường

Sáng ngày 13 tháng 12 cô giáo Hoàng Thị Son cùng các con học sinh lớp 3a2 đã thực hiện thành công tiết Chính tả (nghe viết) bài “Hũ bạc của người cha”.

img_4969 img_4953 img_4954 img_4955 img_4956 img_4957 img_4959 img_4960 img_4962 img_4963 img_4967

Bài Viết Liên Quan