Giới thiệu sách tháng 12

Học sinh lớp 1A5 – Nguyễn Chi Mai giới thiệu cuốn sách “Câu lạc bộ sách của Thỏ con”

https://youtu.be/eq2uaDkuRl4

Học sinh lớp 2A5 – Ngô Hoàng Hải Nam giới thiệu cuốn sách về lịch sử “Hai bà trưng”

https://youtu.be/PKTnQ9fJQNM

Học sinh lớp 2A6 – Đỗ Gia Bảo giới thiệu cuốn sách về lịch sử ” Bà Triệu”

https://youtu.be/ql-rkovkG0I

 

Bài Viết Liên Quan