Hoạt động ngoại khóa

Các con học sinh đã rất hào hứng khi được đi tham quan Bảo tàng dân tộc học và xem xiếc.

img_4236 img_4237 img_4238 img_4246 img_4247 img_4248 img_4251 img_4252 img_4253 img_4254 img_4256 img_4257 img_4265 img_4275 img_4276 img_4287 img_4302 img_4303 img_4304 img_4305 img_4308 img_4313 img_4316 img_4330 img_4335 img_4338 img_4343 img_4344 img_4345 img_4346 img_4352 img_4357 img_4358 img_4369 img_4367 img_4376 img_4378

Bài Viết Liên Quan