HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG

Hôm nay 1/4/2021, Ban giám hiệu nhà trường đã    phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm các khối lớp tổ chức cho các con học sinh thi viết chữ đẹp cấp trường. Đại diện mỗi lớp 5 học sinh viết đẹp nhất tham dự.

451655AB-B26C-4F37-9CB3-2ADF99B29DBB 31952F13-26E4-4E2E-A523-A44FD221F168 45620879-626D-4BDD-9144-266763BF3C15 A1623CF8-4B49-41F9-AF5E-FC3C7F859771

Bài Viết Liên Quan