HỘI THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 12, các con học sinh khối 1, 2, 3, 4, 5 đã rất hào hứng hoàn thành tốt hội thi Violympic toán tiếng việt cấp trường đạt kết quả tốt.

img_5028 img_5029 img_5030 img_5031 img_5033 img_5037 img_5038 img_5040

Bài Viết Liên Quan