KẾT QUẢ TDTT CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022-2023

Giải thi đấu môn Taekwondo trường tiểu học Mỹ Đình 1 năm 2022:
1: Lê Khôi Nguyên 5A3: HC Bạc Quyền Cá Nhân
2: nguyễn cao uyển kỳ 5A4: HC Bạc đối kháng 30kg
3: Nguyễn Khánh Toàn 5A5: HC Vàng đối kháng 26kg
4: Nguyễn Quang Huy 5A1: HC Vàng Đối kháng 28kg
5: Cao Minh 5A1: HC Bạc Đối kháng 31kg
6: Lê Khôi Nguyên 5A3: HC Vàng Đối Kháng 34kg
7: Chu Đức Minh 5A4: HC Bạc đối kháng 38kg
8: Vũ Minh Dương 5A3: HC Bạc đối kháng trên 38kg

441B9234-1CE8-47B6-A4A1-559A5C32030F EF03A41D-AF57-4389-B8DD-253FEB87CC98

Bài Viết Liên Quan