KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG CHỐNG COVID 19

Thông báo
Tờ khai y tế khi đến tuyển sinh tại trường tiểu học Mỹ Đình 1.
Khi đến tuyển sinh phụ huynh kê khai thông tin y tế đầy đủ và nộp cho cán bộ y tế nhà trường.
Trân trọng!

Tờ khai thông tin y tế – THMĐ1

Bài Viết Liên Quan