KHAI MẠC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2022-2023

Thứ năm ngày 22/12 nhà trường đã tổ chức lễ khai mạc hội khoẻ phù đổng nhằm kêu gọi các con học sinh noi gương các anh hùng dân tộc nhân kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại “ngày hội toàn dân thể dục”.

9798136F-8415-42ED-BE1A-52B187E43002

Cô Nguyễn Thị Kim Thu – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc hội thi.

Màn diễu hành biểu dương lực lượng các con tham gia các bộ môn thi đấu TDTT đã mang nhiều thành tích về cho nhà trường.

F300DBD5-A8E5-4302-8FC0-A8AAAF2C123C 2A0B70B5-429B-4156-8D71-9F2A7DBDF41E 10E70B39-A637-4A97-9727-E3C27739A0CA 02212336-7C67-4364-B8DC-6D13045CE221 12F7D1BC-E423-4DCB-8E72-82923A5E7A2E 825579E1-2308-4A68-B99A-588D95E42061 E75C0D04-7EE8-485A-93D5-80B035577DEB 0EDBB9F1-B252-44E3-931F-1E0C2FA4101C 0C34E44A-DBC0-4570-A3CD-B426EB454420 9AD12817-48D1-43DE-9A30-A7A464FB4F61

Màn thi đồng diễn của các con học sinh 5 khối lớp

7FE20886-6B2B-4D03-8BB2-5838FAE8171E 240B6689-E9A3-4F15-988D-76D273587143 63E67298-7BF3-4313-9B36-3955AA14A71B 71825B8D-2727-4AF6-92A2-60F82913E4C8 69F64EE2-3FEA-43A3-8031-F6CB6646A688

Bài Viết Liên Quan