KỈ NIỆM NGÀY 20-10

Với tình yêu mến, sự chân thành, quan tâm đến ngày phụ nữ Việt Nam, mặc dù quân số ít ỏi nhưng không vì thế mà làm thiếu vắng tiếng cười của các cô, các chị, các em trong ngày đặc biệt này.

B3F49066-EB7D-4909-A8F5-033CF11B0D1D E15BDC69-F76D-40D8-9FA2-7F70912B7DD7 0D744CD1-6187-44CE-9280-C90F5A8A0C4C 86AA27E3-2EC0-42C3-B494-D774E1714541 284C2108-C17D-4B52-809C-09A411402288 91E6CAF0-3194-448A-BC63-F1192CC00265 1C70D36E-2BAD-456A-9129-8257420E2487 97AA5CD3-084C-4B97-8A9D-4B30B87B25E7

Cảm ơn các anh em trong trường Tiểu học Mỹ Đình 1 đã chuẩn bị những món quà tuyệt vời, ý nghĩa nhất đến các cô, các chị, các em.

86BF0599-A7B2-4EA7-BA7C-FA2581BCF827 5498E875-AFB8-41A8-BCBE-76BE6CC5D545 8031179E-86D8-493F-A63B-F16DEE138192 B65B55A6-C8DD-4534-95F3-B6DFB029AC09 9C1A78CF-38F8-44C3-8926-B34EDE2D62F9 94CBBBD5-7DF4-47D6-A21D-0FE38A9B179B E9A20F8B-B874-41F4-8B73-3A9EB3186219

41BBC6BD-E699-4A1E-9E7B-A7B97EF3FC3B

Bài Viết Liên Quan