NGÀY HỘI TRÒ CHƠI DÂN GIAN 2023

Sáng nay ngày 16/1/2023 trường Tiểu học Mỹ Đình 1 tổ chức cho các con học sinh tham gia ngày hội trò chơi dân gian, tham quan tác phẩm nghệ thuật với chủ đề Tết, Chào Xuân 2023, đọc lời yêu thương qua 5 khối lớp.

9132C078-872C-46A4-8665-39B1E725FD5C B16E069E-F110-4908-B50E-EDD5DDC2EBD4 4704B797-E729-40C0-ABB5-6EB2B53C0620 7E217B46-A0C8-4D54-8A48-882BD8B00548 9E6F075D-7329-4ABE-95A6-71EFE8E90449 2DF16EE7-58FF-46DF-ADB7-E2269097AEC1 662BB130-3A7D-4F3E-A18E-C9E1B311F519 0439A659-DC9C-4903-B62E-0BEB1196940A 497F814E-4C81-4D87-B3EA-265BFEC109FE F5C7FFB4-F58E-492D-A811-6BA680BC7A32 182790F9-DD20-4AB7-9D6A-60A3161F3CE5 FCF47ACF-48B5-4A4E-B98B-763A154E0CD0 C85C289E-8507-4E68-997F-E2A12D67639F 41AB31CE-1BB0-49BA-8EAD-89047A500DDC A61CEDF7-9929-4F5A-A8DB-621E68E050EF 2421B5D8-E3A5-4294-B95D-68E585C38A5D 4ADB5B72-65BD-4E0A-96C0-A195A59B322A 7EFA98AE-8687-4AD7-9E82-F38E6AB105A9

Bài Viết Liên Quan