THÀNH TÍCH TDTT CẤP QUẬN

TT giải cờ vua năm học 2022-2023:
1.Em Nguyễn Ngọc Nhi lớp 3A6 đạt giải nhì.
2. Em Lê Nguyễn An Nam lớp 1A1 đạt giải 3.
3.Em Nguyễn Trần Đức Anh lớp 4A4 đạt giải 3.
4. Em Nguyễn Hoàng Hà Anh lớp 4A5 đạt giải khuyến khích.
5. 1 giải nhất đồng đội nam lứa tuổi 6 và 1 giải ba toàn

E5DA79E7-0BAF-47C0-BA12-900E391A4729
3646E777-2471-4F41-99F4-A35BDF4FA54C

Môn điền kinh: 1 giải nhất, cờ ba đồng đội nữ, giải ba toàn đoàn.

D7A68AC2-9482-4CD3-A6F0-B7304DAD7AC7 025E3D32-5E35-4A8E-8EB7-E04B650BEF24 03788FDD-E0F5-460B-8B24-3E6BFF8A51DB 42169D15-34C6-4689-AB62-11371FF2925E

Bài Viết Liên Quan