Thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận

Ngày 12-10, cô giáo Hồng Anh cùng các con học sinh lớp 3a1 rất vinh dự được thay mặt cho gần một nghìn học sinh trong trường đón đoàn đại biểu chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận qua tiết Hoạt động ngoài giờ chính khóa với chủ đề “Em và mái trường”.

img_4064 img_4065 img_4066 img_4067 img_4068 img_4069 img_4070 img_4071 img_4072 img_4073 img_4074 img_4075 img_4076 img_4077 img_4078 img_4079 img_4080 img_4081 img_4082 img_4083 img_4084 img_4085 img_4086 img_4087 img_4088

Bài Viết Liên Quan