Thi IOE cấp trường

Chiều ngày 3 và ngày 4 tháng 12, trường đã tổ chức thành công cuộc thi IOE cho các con học sinh khối 3, khối 4, khối 5.

img_4926 img_4925 img_4924 img_4923

Bài Viết Liên Quan