TIẾT DẠY MẪU KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Tiết 2 sáng nay thứ sáu ngày 14/10/2022, tại lớp 3A4, toàn thể BGH cùng các thầy cô giáo trong trường đã tham dự đầy đủ tiết học Đạo Đức do cô giáo Nguyễn Diệu Hương dạy các con học sinh lớp 3A5.

906022BE-0396-43AF-A442-FB5F7430A6BD 39DD1256-0145-4CE9-ACDB-5D4F8786BF1C

Tiết dạy đã cho thấy các con học sinh rất năng động thể hiện được nhiều vai trò trong các hoạt động nhóm, năng khiếu diễn kịch, hò vè với câu chuyện tình huống giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

03C674F4-0F4D-4759-B793-86F7228A494C 4C5BF64B-EBFC-46B8-A735-496561A5EEA6

Tiết học lôi cuốn với hoạt động tạo quả trên cây việc tốt. Các con học sinh rất hào hứng viết ra những việc làm tốt đã làm được, việc sẽ làm trong tương lai để thể hiện sự quan tâm giúp đỡ hàng xóm xung quanh mình.

3A6D4710-C265-47BD-9087-8A8660C3D483 D4CEA06A-CBDD-4F2E-A1EA-0590E8B63F21 2CEE5A2B-EB0F-41DF-AFA3-3D9223DDE458 E238BF43-35BA-43E4-B8B4-EF33FAC15D0C

Sản phẩm là cây với rất nhiều trái ngọt.

EDF5C311-0A25-4CCD-8AA8-34F7503D06BB 41FF5779-31A1-4FAF-B419-83B0B5144868 F41A80B4-1F7F-4952-AF59-776C56180097 740ABD6D-B282-444D-82A0-558BCBEF2A76 881C7706-C3B8-488A-B3CA-35017D24D085 53B9EA22-A048-4083-9CFE-EDF73E7FA46A 254823D4-847F-45AF-8FD3-83BBC673C171 629FD10C-DFDE-4EC9-89A4-502F322AF9A8

Rất hi vọng các con sẽ hoàn thành tốt dự án “Việc tốt” như cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Thu căn dặn.

5662B627-419F-48AC-9107-1CC69EB2D460 9F3CC6FB-ED7A-4A6A-A0B8-43F94FD41278 68DDB025-E026-4852-A96E-5CCA8D396309 822FC5C9-2F2B-4920-9AC9-2389458A8322
Cô hiệu trưởng đọc quyết định và thông báo khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023.

EE6A00BE-889A-4C67-9DDE-F746F93EA610 FE7429F2-66B6-488A-8945-41C694EC282E

Chúc cho các thầy cô giáo cùng các con học sinh gặt hái được nhiều thành công trong năm học này.

Bài Viết Liên Quan