UBND quận Nam Từ Liêm giao chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh năm học 2023-2024

Thông báo của UBND quận Nam Từ Liêm về việc giao chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh  năm học 2023-2024.

TH_Chỉ tiêu và phân tuyến TS 20232024_Dự thảo

 

Bài Viết Liên Quan