VINH DANH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Một năm học thật đặc biệt đối với cả thầy và trò nhà trường cũng đã khép lại với biết bao kỉ niệm đáng nhớ.

Năm học ghi dấu  dịch bệnh Covid 19 lan rộng toàn thế giới, cô và trò gặp nhau đến 7 tháng trên Zoom qua máy tính, điện thoại kết nối Internet và chỉ 2 tháng ít ỏi cô trò gặp nhau trực tiếp. Bao cung bậc cảm xúc vỡ òa không chỉ riêng ai nhưng không vì thế mà Bảng thành tích của nhà trường ít đi. Ngược lại năm học đặc biệt đã kết thúc với bao giải quốc tế, quốc gia, thành phố, cấp Quận, cấp trường.

Xin chúc mừng toàn thể các con từ khối 1 đến khối 5 với hơn 1 nghìn học sinh được vinh danh.

Vinh danh học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Bài Viết Liên Quan